Initiatielessen en/of de eerste twee trainingen zijn gratis. Wel wordt er voor de eerste training een "initiatieformulier" ingevuld om zo in orde te zijn met de regels van Judo Vlaanderen en om verzekerd te zijn. Minderjarigen moeten die eerste keer vergezeld worden door ouders/voogd. Mee te brengen :

lange sportbroek

Judogi (judovest + gordel)wordt door de club voorzien

ID kaart

veel "goesting"

 

Jaarlijks wordt er in het begin van het jaar lidgeld betaald voor een volledig jaar. De leden worden hiertoe uitgenodigd tijdens de maand januari. Nieuwe leden die tijdens het jaar instappen worden enkel de nog resterende maanden aangerekend. 

 

De verzekering wordt  per jaar betaald, lopend vanaf het instapmoment. De judoka's worden 1 maand op voorhand verwittigd.

 

Een woordje uitleg over het begrip : "U 9" (Under 9). Hiermee wordt een leeftijdscategorie aangeduid. Zo wordt er klassiek gevochten in de categorie U9 - 11 - 13 - 15 - 18 en +18. Je gaat van U9 naar U11 in het kalenderjaar dat je 9 jaar wordt. Voorbeeld : Je wordt 9 jaar op 10/10/2022. Dit wil zeggen dat je vanaf 1/1/2022 in de categorie U11 wordt ingedeeld. Word je 15 jaar op 10/2/2022... dan ga je vanaf 1/1/2022 over naar de categorie U18.

 

Heb je het financieel moeilijk om het lidgeld te betalen, spreek ons hier aub op aan . Samen kunnen we zoeken naar een oplossing. We willen dat onze club open staat voor IEDEREEN !!!

De bijdragen worden gestort op rek nummer Judoschool Samurai Willebroek : BE27 9731 1897 4473

Lidgeld (1 jaar) per kalenderjaar Prijs
U6 58 €
U 9 140 €
U 11 en ouder 160 €
verzekering per jaar Prijs
U6 22 €
U9 - 11 42 €
U13 en ouder 45 €