Initiatielessen en/of de eerste twee trainingen zijn gratis. Wel wordt er voor de eerste training een "initiatieformulier" ingevuld om zo in orde te zijn met de regels van Judo Vlaanderen en om verzekerd te zijn. Minderjarigen moeten die eerste keer vergezeld worden door ouders/voogd. Mee te brengen :

lange sportbroek

Judogi (judovest + gordel)wordt door de club voorzien

ID kaart

veel "goesting"

 

De verzekeringpremie wordt  voor 1 jaar betaald, lopend vanaf het instapmoment. De judoka's worden 1 maand op voorhand verwittigd.

Het lidgeld wordt jaarlijks gevraagd en dient om de dagelijkse werking (huur zaal, organisatie, inschrijving wedstrijden, ondersteuning trainers, ...) van onze club te garanderen. 

 

Tot nu toe (aug 2022) werd het lidgeld betaald bij het begin van het kalenderjaar. Om de administratieve rompslomp te verlichten zullen we het lidgeld en de verzekeringspremie in de toekomst op hetzelfde moment innen. Daardoor zijn er een aantal veranderingen/overgangsmaatregelen :

  • Vanaf september 2022 zullen we bij de nieuwe leden het lidgeld samen met de verzekeringspremie innen. Zij zullen vanaf dan jaarlijks, 1 maand voor  de vervaldag van de verzekering, uitgenodigd worden om zowel lidgeld als verzekeringpremie te betalen.  
  • Bestaande leden zullen in januari 2023 hun lidgeld betalen tot de volgende vervaldag van hun verzekering. Vanaf de vervaldag van hun verzekering in 2023 zullen zij dan uitgenodigd worden beiden te betalen voor het volgende jaar. (Voorbeeld :van een berekening lidgeld bij een judoka (U14) met vervaldag verzekering op 15/9 : 9/12 x lidgeld 160€ = 120€). Eind 2023 zou de hele synchronisatie achter de rug moeten zijn. 

 

Een woordje uitleg over het begrip : "U 9" (Under 9). Hiermee wordt een leeftijdscategorie aangeduid. Zo wordt er klassiek gevochten in de categorie U9 - 11 - 13 - 15 - 18 en +18. Je gaat van U9 naar U11 in het kalenderjaar dat je 9 jaar wordt. Voorbeeld : Je wordt 9 jaar op 10/10/2022. Dit wil zeggen dat je vanaf 1/1/2022 in de categorie U11 wordt ingedeeld. Word je 15 jaar op 10/2/2022... dan ga je vanaf 1/1/2022 over naar de categorie U18.

voor 2022 betekent dit :

U9 (geboortejaar 2014 - 2015 - 2016)

U11 (geboortejaar 2012 - 2013)

U13 (geboortejaar 2010 - 2011)

 

Heb je het financieel moeilijk om het lidgeld en/of verzekeringspremie te betalen, aarzel niet en spreek ons hier aub op aan . Samen kunnen we zoeken naar een oplossing. We willen dat onze club open staat voor IEDEREEN !!!

De bijdragen worden gestort op rek nummer Judoschool Samurai Willebroek : BE27 9731 1897 4473

Lidgeld (1 jaar) zie uitleg hierboven !!! Prijs
U6 76 €
U 9 155 €
U 11 en ouder 175 €
verzekering per jaar (vanaf 1/8/2022) Prijs
U7 24 €
U 13 43 €
U15 en ouder 46 €