aangifte verzekering

Alhoewel trainers en coaches erop toezien dat alles zo veilig mogelijk verloopt, kan er soms al eens iets mislopen. Zoals reeds vermeld betaal je een jaarlijkse verzekeringspremie. Deze start, in tegenstelling tot het lidgeld, vanaf het moment dat je start met judo. Zelfs je initiatielessen zijn verzekerd indien je het initiatieformulier hebt ingevuld.

Heb je na een training of wedstrijd medische zorgen nodig, verwittig je de trainers en laat je de verzekeringspapieren invullen.  Deze kan je downloaden via de link. 

Aangifteformulier Ongevallen Ethias
PDF – 433,0 KB 303 downloads